หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) 15 ชม. ผ่านระบบ E-Learning (จำนวน 2 Package)


ATI เปิดรับสมัคร “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) 15 ชม.”

ผ่านระบบ E-Learning

สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

**เราคือ “เจ้าแรก” ในการจัดอบรม Refresher ผ่านระบบ E-Learning**

 

สำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3)

     ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

 

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสมัคร

Package A (15 ชั่วโมง)

Package B (15 ชั่วโมง)

1. การปฏิบัติหน้าที่ IC เพื่อบรรลุ Fair Dealing และ Market Conduct

(นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

ราคา 1,000฿ (รวม VAT)

1. สาระสำคัญ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์ การเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(นับชั่วโมงด้านกฎระเบียบฯ 3 ชั่วโมง)

ราคา 1,000฿ (รวม VAT)

2. วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นยั่งยืน - ESG Analysis

(นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

ราคา 1,000฿ (รวม VAT)

2. รู้จัก Fintech และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

(นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

ราคา 1,000฿ (รวม VAT)

3. การวางแผนภาษี และมรดกสำหรับลูกค้าบุคคล

(นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 6 ชั่วโมง)

ราคา 2,000฿ (รวม VAT)

3. แกะรอยพฤติกรรม นักลงทุน 4 GEN

(นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 6 ชั่วโมง)

ราคา 2,000฿ (รวม VAT)

4. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างตรงความต้องการ

(นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ Soft Skill 3 ชั่วโมง)

ราคา 1,000฿ (รวม VAT)

4. สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนด้วยกองทุน ESG

(นับชั่วโมงด้านหลักทรัพย์ 3 ชั่วโมง)

ราคา 1,000฿ (รวม VAT)

 

 

จากราคาปกติ 5,000฿ เราไม่ขาย

พิเศษสุด! ราคา Package ละ 4,000฿ เท่านั้น!

*** มีระยะเวลาเรียน 60 วัน ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

-----------------------------------------------------------

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

1.) ผู้อบรม จะต้องทำ Post-Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะผ่านการอบรม

2.) ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet และยินยอมให้บันทึกภาพรูปบัตรประชาชน และใบหน้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน

3.) ดำเนินการ Login ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเข้าเรียน https://el.ati-asco.org
     
(โดยใช้ Browser: Google Chrome)

4.) ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5.) เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว


 สมัครเรียน