คำถาม-ตอบ

- ตรวจดูความถูกต้องของ E-Mail ที่ท่านได้สมัครที่ https://register.ati-asco.org/

- หรือตรวจสอบที่ Junk Mail

- หากสมัคร E-Learning ครั้งแรก ระบบจะตั้งค่า username และ password เป็น เลขบัตรประชาชน

ให้กดปุ่มลืมรหัสผ่านที่หน้า Log in ของระบบ E-Learning (https://elearning.ati-asco.org) แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านจะถูกส่งไปยัง E-Mail ที่ท่านได้สมัครสมาชิกไว้

คลิ๊กที่ชื่อของท่านที่มุมบนขวา แล้วเลือก โปรไฟล์

- สำหรับหลักสูตรภาคบังคับ เช่น IBA หรือ DRG ให้รอเจ้าหน้าที่อนุมัติตัวตนภายใน 4 วันทำการ เมื่ออนุมัติแล้วจะมี E-Mail แจ้ง

- สำหรับหลักสูตรปกติ เมื่อเรียนเสร็จสามารถพิมพ์ใบประกาศได้เลย

- พิมพ์ได้ที่ไฟล์แนบใน E-Mail

- พิมพ์ได้ที่เมนู ประวัติการเรียนการสอบ

- พิมพ์ได้ที่ในบทเรียน

สมัครและชำระเงินใหม่อีกครั้งเพื่อต่ออายุในการเรียน

ใบเสร็จจะถูกส่งทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุในระบบ https://register.ati-asco.org