หลักสูตรแนะนำ

แนะนำหลักสูตรรู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น (E-Learning)


แนะนำหลักสูตร

คุณณัฐพล คำถาเครือ

ผู้ช่วยผู้อำนวนการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

 

Customer Testimonials

1. คุณประพาฬ ยุคุนธรธรรม

First Vice President

ส่วนงาน Research บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด

2. คุณพิมพ์มาดา ตันติ์สุวรรณา

ผู้แนะนำการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด มหาชน

3. คุณสุภัทรชัย ลิ้มพัตราภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

4. คุณมารุต ลิ้มหภิรมย์

Department Head

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

5. ว่าที่ ร.ต. เอนก โพธิ์สวัสดิ์

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด


 สมัครเรียน